ЗА КAMПАНИЯТА

“Граждански бюджет за София” е гражданска кампания, която цели въвеждането на граждански бюджет в столицата. Кампанията има три основни цели:

 1. Да информира гражданите и администрацията за гражданския бюджет като успешен механизъм за гражданско участие.
 2. Да фасилитира голям онлайн разговор с всички граждани, чрез който да се създадат основните принципи и характеристики на гражданския бюджет за София.
 3. Да си сътрудничи с общински съветници и членове на общинската администрация за създаването на работна група в Столичния общински съвет, с цел създаване на официална рамка за въвеждане на пилотен проект за граждански бюджет.

Големият разговор приключи!

Може да разгледате обсъждането като влезнете в платформата.

Ако вече си се регистрирал

Влез в обсъждането
 

Ако още нямаш регистрация

Регистрирай се
 


 

Кампанията цели широка подкрепа и участие от граждани, граждански организации и членове на администрацията.

 

Резултати

В първата част на кампанията бяха реализирани три фокус групи с представители на гражданите, неправителствения сектор и администрацията. През август 2020, бе проведено и представително социологическо проучване сред 500 жители на София, за да се разбере повече за техните нагласи и впечатления свързани с участието им в управлението на града. Някои основни изводи от тези проучвания са:

 • Фокус групите показват, че гражданската активност се оценява като ниска, макар и представителите на администрацията да смятат, че активността се засилва през последните години.
 • В дискусиите се отчита общото недоверие към институциите, както и конкретно към общината. Това създава нагласата, че участието на гражданите е формално и решенията вече са взети без тях; вкл. като пример формалното провеждане на обществени обсъждания.
 • Резултатите от социологическото проучване сред гражданите показват, че гражданите са зажаднели за повече механизми, които да им позволят да участват пълноценно в управлението на града. Към момента, основните им форми на участие са писане на жалби и участие в петиции и подписки.
  • 84% от софиянци смятат, че общината не полага усилия да включва гражданите във вземането на решения за града
  • 87% биха участвали във вземането на решения за управлението на града
  • 79% смятат, че бюджетът не се изразходва прозрачно
  • 76% смятат, че бюджетът не се изразходва за правилните неща
  • 90% не са чували за граждански бюджет
  • 92% биха искали той да бъде въведен (след обяснение какво представлява)
 

Проектът се реализира от фондация "Спаси България" с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 - 2021. Проектът е на стойност €10 754,24 евро, от които €9 954,24 са предоставени безвъзмездно от ‘Фонд Активни граждани България’.

 

Лого на фонд активни граждани