Какво постигат гражданските бюджети по света

Гражданският бюджет е демократична практика с 30-годишна история, а към 2020 година се прилага в над 6 000 града в цял свят и в над 1 300 в Европа. Обръщайки внимание към потенциала на София да въведе свой граждански бюджет, разглеждаме световната практика и примерите, от които можем да се учим.

Уъркшоп с гражданите на Париж за съвместно развиване на проекти. Събрани са граждани и организации, които са предложили подобни проекти или проекти, които са взаимосвързани. © Courtesy Mairie de Paris

В интервю с един от световните експерти в гражданските бюджети - Ив Кабан, нашият екип го попита каква е неговата равносметка за успехите в 30-годишния опит в прилагането на гражданския бюджет. Ив Кабан отговори:

“На първо място, гражданският бюджет работи. Той трансформира градовете в положителна посока, оформяйки ги по начин, от който хората се нуждаят и искат. На второ място, гражданският бюджет трансформира самите хора. Има граждански бюджети, които не са ориентирани само към вземане на решения и приоритизиране на проекти, които могат да са големи или малки, да се касаят за инвестиции или по-леки програми. Интересното е, че някои градове се ориентират в масово образоване на гражданите. Гражданският бюджет е претекст гражданите да са по-информирани и осъзнати за правата си, за това, че бюджетът е публичен и те имат думата. Това ги прави по-добри граждани, по-готови да участват, и това е едно голямо предимство на гражданския бюджет. ”

Според проучването на екипа на Граждански бюджет за София на примери от цял свят, общините отбелязват като основно предимство множеството иновативни идеи, които идват от гражданите през платформите за предлагане на проекти за гражданските бюджети. Те успяват да компенсират бюрократичната обремененост и по-малкото творческа енергия в екипите на повечето администрации.

Публично представяне на граждански проекти в Париж. © Courtesy Mairie de Paris

Мобилни урни за гласуване в Париж. Доброволци карат колела из града с мобилни урни, за да окуражат гласуването сред гражданите. © Courtesy Mairie de Paris

Всъщност е съвсем просто - когато се даде достъп на гражданите до планирането на благосъстоянието на градовете, ресурсът от идеи е много по-голям и е базиран на реалните им нужди. Това е смисълът на гражданския бюджет. Събрахме няколко примера с реализирани проекти със средства от граждански бюджети по света, за да илюстрираме ползата от тях.

Озеленяване

Озеленяване на фасади в Париж. © Courtesy Mairie de Paris

Едни от най-популярните проекти са свързани с озеленяването на части от градското пространство. Например, в румънския град Клуж-Напока решават да засадят по едно дърво за всеки 3 паркоместа в града. Това не само подобрява облика на града, но и допринася за по-чист въздух и повече сянка. На местата, където не е било възможно да се засадят дървета, е заложено озеленяване на фасадите на цели сгради - предложение дошло от общински служител, работил по проекта. След като се вижда положителният ефект, граждани изготвят нов проект за озеленяването на градски фасади. Чрез друг проект, са озеленени и автобусни спирки.

Подобряване на трафика и мобилността

Често, гражданите които ежедневно използват градската инфраструктура, знаят най-добре как да я направят по-безопасна и по-ефективна. Отново в Клуж-Напока, на натоварено кръстовище са се случвали чести инциденти. Водачите, които ползвали пътя, са изготвили проект за смяна на светофарната уредба и въвеждането на отделен “интелигентен” светофар за трамваите. Така се е подобрила безопасността и се е облекчил трафикът. Проектът е включвал и осветяването на пешеходните пътеки, които често се ползват през нощта.

Друга посока в реализациите на проекти с граждански бюджет е градският транспорт. Един реализиран проект в тази сфера е свързан с въвеждането на автомати за билети във всяко превозно средство, които позволяват и плащане с банкова карта.

Един от най-амбициозните проекти в Клуж-Напока е създаването на автобусни линии, специално обслужващи ученици. Чрез едногодишен пилотен проект, финансиран от гражданския бюджет, са създадени 12 маршрута, обслужващи по-големи училища. След изтичането на пилотния проект, общината е решила да го продължи и да развие подобни маршрути в целия град, закупувайки 10 нови автобуса през 2019-та.

Това е интересен пример, при който доказал се пилотен проект, на следващ етап е бил разгърнат в мащаб от общината. Идея родена от граждани и реализирана чрез гражданския бюджет, се превръща в практика за цял град и многократно надхвърля сумата на първоначалния бюджет.

Облагородяване на публичните пространства

Друга посока, са проектите с акцент облагородяване на публични пространства. В Клуж-Напока са обновили настилката и осветлението на няколко площада, а в Милано, гражданите са предприели нещо много по-амбициозно - да преобразят изцяло историческия площад Пиаца Санто Стефано. Планира се всички паркоместа да бъдат премахнати, пешеходният трафик да се реорганизира и цялото пространство да бъде озеленено, като се акцентира върху запазването и излагането на старите мраморни плочи и постройки.

Част от проекта за преобразяване на Пиаца Санто Стефано. По проекта работят няколко различни общински дирекции. © Courtesy Milano Partecipa

Забелязваме, че в много градове, сред популярните граждански идеи свързани с публични пространства е изграждането на достъпни и функционални публични тоалетни, които, например, да разполагат и с пространство за сменяне на бебешки пелени.

На две други места в Милано са създадени “зелени алеи”, които свързват няколко парка, с цел безопасното придвижване между парковете.

Снимка на работната група, която работи по проекта “Зелена връзка” в Милано. По време на срещата е имало посещение от ученици от института Мортиненго, автор на друг спечелил граждански проект - Аз обичам Мортиненго - който цели да подобри училищните градини в този район. © Courtesy Milano Partecipa

Спортът също е сфера, в която гражданите често предлагат проекти. Освен нови велоалеи, с граждански бюджет във Варшава, са приети проекти за изграждане на нов скейт парк, велотрасе с препятствия, както и няколко площадки за фитнес на открито.

Част от примерната документацията споделена от автора на проекта за ново велотрасе с препятствия във Варшава. © Courtesy of Budżet obywatelski Warszawa

Нов реализиран проект в Клуж-Напока: нов външен фитнес уред, който генерира енергия способна да зареди телефон.

Социални програми

Гражданските бюджети се използват и за реализирането на различни социални програми. Във Варшава е закупена компютърна техника за пенсионерски клубове в града и са организирани обучения за ползване на компютри и интернет за възрастните граждани.

Пак във Варшава е създадена и “кухня” за обмен на храна, където гражданите могат да оставят продукти, които няма да ползват. Така не само се дава шанс на хора в нужда да си набавят продукти, но и се намалява изхвърлянето на храна.

Активен проект за училищна програма по градско земеделие в Париж. © Courtesy Mairie de Paris

Организират се курсове по самоотбрана за жени. За юноши и родители се създава програма за безплатно посещение на басейн - всяка седмица, първите 600 пропуска за деца и родители се плащат от проект, реализиран с гражданския бюджет.

Едни от най-амбициозните проекти със социална насоченост са реализирани в Париж. Организиран е проект за подпомагане на център за хора в крайна нужда и за бежанци. Закупени са учебни материали по френски, прекаран е интернет в центъра, организирани са занимания за децата както и са наети коли, които да съберат непродадена храна от местните бизнеси, която да бъде дарена на центъра. Градските бани пък се обновяват и се създават програми, които да улеснят използването им от бездомни хора.

Изоставена сграда в Париж ще бъде възстановена като част от програмата “Дом за бездомни”, гласувана чрез граждански бюджет. © Courtesy Mairie de Paris

С друг проект е създаден магазин, който предлага продукти от първа необходимост на по-ниски цени за хора в нужда. Проектът се старае да интегрира хора в нужда, като ги наема за персонал който да работи в магазина.

Бездомните животни също влизат във фокуса на гражданския бюджет във града. Изградени са няколко приюта и е организирана програма за кастриране и обезпаразитяване на бездомните кучета и котки.

Един от местните салони за красота пък е реализирал проект за помагане на жени в неравностойно положение. Осъзнавайки, че тези жени често нямат достъп до такива услуги, което само по себе си вреди на увереността им и ги изолира, салонът е предоставил безплатни посещения и е организирал обучения на тема външен вид и здраве.

Климатични промени и устойчивост

Гражданските бюджети се използват все по-често и за програми и проекти, чиято цел е адаптацията на градовете към климатичните промени. Например, в Русия са застъпени проекти, които предпазват градове от горски пожари, като например превръщането на изоставени сгради в пожарни станции, закупуване на пожарникарска техника и изчистване на водни резервоари.

В португалския град Агуеда, чрез граждански бюджет е изграден обществен резервоар за вода, който да помогне на местни организации да се справят с горските пожари. © Águeda Municipality

В Сенегал много проекти са свързани с честите наводнения в някои градове, като се възстановява разрушена инфраструктура или се създава нова, която да помага с отводняването на градовете. В Конго пък има граждански проекти, които са свързани с мащабното залесяване. Много проекти по света са свързани и с повишаване нивото на осведоменост по темите за климата.

Проект за компостиране до публичен парк в Мец, Франция. © Metz Municipality

Заключение

Списъкът с проекти тук не е изчерпателен. Подбрали сме примери за проекти, които сме намерили за интересни и които показват част от разнообразните възможности, които предоставят гражданските бюджети.

В интервюто, което направихме с Ив Кабан, зададохме въпроса защо според него София трябва да въведе граждански бюджет. Той отговори:

“Това е начин да трансформирате положително града си. Още догодина може да имате нови проекти, които подобряват градската среда. Местната власт пък може да покаже, че чува гражданите и е способна да отговори на нуждите им. Това е начин да се създаде местна демокрация, която не е съществувала до момента и която не е наложена от никой друг, а се основава на работата ни заедно. Освен това, ще имате достъп до хиляди други добри примери по света, от които може да учите. Ще станете част не само от глобална мрежа, но и ще можете да се свържете с хиляди свои съграждани, които не сте знаели, че имат подобна идея като вашата.”

Големият разговор приключи!

Може да разгледате обсъждането като влезнете в платформата.

Ако вече си се регистрирал

Влез в обсъждането
 

Ако още нямаш регистрация

Регистрирай се