КАКВО Е ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТ

Гражданският бюджет (ГБ) е демократична практика, чрез която част от бюджета на общината се разпределя директно по решение на гражданите. Те предлагат и гласуват за проекти или идеи, а общината ги изпълнява.

Гражданският бюджет цели повишаване на доверието и диалога между гражданите и общината както и прозрачното харчене на публичните средства. В същото време, гражданите генерират иновативни идеи за развитието на града, както и за решаването на наболели проблеми.

Гражданският бюджет работи в хиляди големи и малки общини по цял свят. Сред европейските столици, които го прилагат са Прага, Варшава, Париж и Мадрид.

КАК РАБОТИ

 • Гражданският бюджет може да има разнообразни формати спрямо нуждите и капацитета на дадената община и културата за участие на гражданите. Също така е характерно след всеки годишен цикъл процесът да се променя и подобрява.
 • Основните общи етапи на ГБ са: 1. Приемане на идеи/проекти от гражданите; 2. Проверка за реализуемост на проектите; 3. Доразвиване и обсъждане на проектите; 4. Гласуване за проектите; 5. Изпълнение на проектите от общината с отчетност пред гражданите;
 • Гражданските бюджети по света се различават по много характеристики. Те включват размера на бюджета, критериите за проектите, нивото на развитие на идеите от гражданите, количеството подкрепа, която общината дава на гражданите, методите за обсъждане (онлайн, на живо, чрез фокус групи, представителни или директни), начините и условията за гласуване, броя проекти, които могат да бъдат реализирани и тн.

ПРЕДИМСТВА НА ГРАЖДАНСКИЯ БЮДЖЕТ

 • Директно участие на гражданите във вземането на решения за града и разясняване на настоящите им приоритети.
 • Прозрачност и граждански контрол при харченето на публичните средства; намалява се корупцията.
 • Повишаване на доверието и диалога между гражданите и общината.
 • Гражданите се образоват за общинския бюджет и работата на общината, а общината за приоритетите на гражданите.
 • Създаване на нови връзки между гражданите и усещане за общност с обща цел.
 • Раждат се иновативни идеи за решаване на проблемите на града и за подобряване на средата на живеене.
 • Възможност за включване в решенията на маргинализирани групи, както и на групи граждани, които обикновено не участват в тези процеси. Например, повечето граждански бюджети по света са отворени за участие за хора и под 18-годишна възраст, включвайки активно младежки организации и училища - както в предлагането на идеи, така и в гласуването за идеи.
 • Вкарване на гражданската енергия в правенето на политики.
 

ГРАЖДАНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ПО СВЕТА

Вертикални градини, умни кръстовища, домове за бездомни, спортни площадки, градско земеделие и програми за справяне с климатичните промени – това са само част от проектите финансирани с граждански бюджети по света. Научете повече и разгледайте снимки от реализирани проекти тук.

ПРЕДПОСТАВКИ

Това не е първият път, в който се говори за граждански бюджет в София.

Големият разговор приключи!

Може да разгледате обсъждането като влезнете в платформата.

Ако вече си се регистрирал

Влез в обсъждането
 

Ако още нямаш регистрация

Регистрирай се
 

Цитати от граждани

Цитати ор граждани